top of page
Пошук

14 ФРАГМЕНТІВ

29.06 - 12.07

Андрій Гуренко


“Чотирнадцять фрагментів – це не лише про кількість робіт, представлених на

персональній виставці Андрія Гуренка, що охоплюють період 2014-2023 років, –

виокремлених, вибраних, зібраних.

Це й про частини матеріалізованої в живописі та графіці авторської оповіді, котра

позбавлена хронологічності, ба більше – панхронічна. Художник природно уникає

«серійної» творчості, яка, зрештою, вимагає певної послідовності, завершеності,

кінечності, навіть за широкої варіативності. Бо завершеність, як доконаний факт,

не потрібна там, де триває міф.

Відтак чотирнадцять фрагментів – це й про можливості інтерпретацій образоформ,

котрі взаємодіють, покликаються одна на одну, сягають невидимих горизонтів,

концентруються в єдиній миті зустрічі з глядачем (що може побачити оповідь

принаймні чотирнадцять разів, помножених на чотирнадцять, – і прочитати її).

Й тоді світло «Маяка» здатне стати однією з нагод руху крізь простір. А «Мідь» –

одним зі способів задивленості в час. І найуважніші помітять, як ритм серцебиття

Птаха перегукується з пульсом проростання Квітки.

Ця виставка не є ретроспективною. Якщо заглибитися в доробок Андрія Гуренка,

то побачимо, що він свідчить про безперервне, але нелінійне творення авторської

міфології, якою й вирізняється митець. І з’являються тут Володар, Воїн і Волхв. Та

про них – якось згодом… ”

Мирослава Крат


“Червоною стежкою”.П.о., 195×150cm, 2014р.


“Східний мотив”. П.о., 80 × 195, 2014р.


“Тінь і промені”. П.о., 45 × 32cm, папір, авторська техніка, 2022р.


"Спокій" П.о., 45 × 45cm, 2020р.


“Реліквія”. Двп, олія, 58×81сm, 2021р.


“Птахолов”. П.о., 52 × 64cm, 2022р.


“Мідь”. П.о., 145 × 90 cm, 2021р.


“Попіл”. Папір, авторська техніка, 32 × 22cm, 2023р.


“Обернись”. П.о., 120 × 100cm, полотно, олія, 2023р.


“Маяк”. П.о., 180 × 90cm, 2023р.


“Коли ми вдвох - разом розчиняємося у пейзажі”. П.о., 90 × 100cm, 2018-22р.


“Збирання місячного сяйва”. Папір, авторська техніка, 29 × 21cm, 2019р.


“Золота мушля”. П.о., 50×130cm, полотно, олія, 2019р.


“Баланс”. Двп, олія, 58,5 × 60,5cm, 2019р.

bottom of page