top of page

Oleg Zhyvotkov. My favorite Sejm, 2012, canvas, oil, 50х120

Zhyvotkov Oleg

bottom of page